Historia OSP
Historia OSP

Niestety nie zachowała się kronika jednostki ani żadne dokumenty dotyczące najmłodszych lat naszej OSP, zaprezentowana poniżej historia jest ustnym przekazem jednego z najstarszych strażaków, druha Kajetana Smolarka, któremu serdecznie dziękujemy za pomoc.

 
 STARE ZDJĘCIA


Ochotnicza Straż Pożarna w Popowie powstała w roku 1926 z inicjatywy ówczesnego sekretarza gminy Popów pana Szaflika. Początkowo do naszej jednostki przyłączone były wioski Popów, Dąbrówka, Dębie i Zbory. Ze składek zbieranych z wymienionych miejscowości zaczęto budować remizę.  Pobudowana remiza była jedynym ośrodkiem kultury, w którym odbywały się wszelkie zabawy, występy artystyczne i zebrania. Reżyserem spektakli artystycznych był Leon Matyszczak z Popowa. W remizie gościło także kino objazdowe które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem społeczności. Strażacy organizowali przeróżne zabawy, konkursy dla mieszkańców, pokazy sprawności, ćwiczenia strażackie. Życie kulturalne okolicy nierozerwalnie związane było z OSP. W kronice parafialnej parafii Wąsosz, do której należała obecna parafia Popów wyczytać można, że w roku 1932 OSP Popów była jednym z fundatorów sztandaru dla OSP Wąsosz, co potwierdza srebrna plakietka umieszczona na drzewcu sztandaru. Zbory i Dębie odłączyły się od straży z Popowa przed wojną około 1929-30 r i założyły straże w swoich miejscowościach.

      Pierwszym wozem strażackim, który służył jednostce był zakupiony jeszcze przed wojną wóz konny wyposażony w sikawkę ręczna, dwie 300.litrowe beczki na wodę oraz węże strażackie. Wóz przetrwał do 1958r. W czasie okupacji niemieckiej remiza służyła jako magazyn żywnościowy dla wojska i ludzi pracujących przy okopach. Po wejściu wojsk radzieckich remizę częściowo zdewastowano. Po wyzwoleniu w 1945r przystąpiono do odbudowy remizy. Komendantem straży był wówczas Tadeusz Wojtyra, który posadził wokół strażnicy drzewa, tworzące obecnie okazały zagajnik. Zmobilizował także strażaków do dalszego działania. Był komendantem straży w latach 1945-50. Od roku 1951 prezesem OSP Popów był Stefan Hadaś, naczelnikiem Andrzej Przygoda a skarbnikiem Stanisław Suchański.

        W roku 1956 otrzymaliśmy motopompę Polonia M8/8. Podczas zawodów powiatowych w 1958 roku w Krzepicach drużyna z Popowa wygrała typowy strażacki wóz konny na gumowych kołach. Wozem zaprzężonych parę koni powoził Wacław Czupryna. W 1960 rok. jednostka wygrała drugą motopompę, typ M8/8. W tym samym roku zakupiono do Popowa pierwszy samochód strażacki. Był to ZIS 150 zakupiony z demobilu wojskowego i skarosowany na wóz bojowy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 2000 litów. ZIS 150 służył do 1973 kiedy to zakupiono typowy samochód bojowy Star 29.

         Warto zaznaczyć, że do powstającego w 1973 roku Zarządu Gminnego Straży weszło 2 strażaków z OSP Popów, Kajetan Smolarek został komendantem gminnym a Stanisław Suchański skarbnikiem. Na prezesa oddziału gminnego powołano naczelnika gminy Popów Stanisława Sielskiego. Zaszły zmiany w składzie osobowym zarządu OSP, na prezesa wybrano Wacława Ceglarka, naczelnikiem został Kajetan Smolarek, skarbnikiem Stanisław Suchański  a sekretarzem Wiesław Chamara. W 1976 roku została zburzona stara remiza. Powołano komitet budowy nowej remizy w skład której weszli Stanisław Sielski, Kajetan Smolarek, Wacław Ceglarek, Stanisław Suchański i Mieczysław Drzazga.. Rok 1978 był bardzo udany dla ochotników z Popowa, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zakupiła Stara 29, którego skarosowano na wóz bojowy. Poprzedni samochód zezłomowano. Zakończono budowę nowej remizy, która służy społeczeństwu do dnia dzisiejszego. Powołano również nowy zarząd, funkcję prezesa objął Kajetan Smolarek, naczelnika Henryk Ceglarek, skarbnikiem pozostał Stanisław Suchański.

         W pod koniec sierpnia 1992 ochotnicy z Popowa wraz ze strażakami z całej niemalże Polski gasili pożar kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej. Za udział w tym największym pożarze lasu w Polsce uczestnicy akcji zostali odznaczeni medalami. Po powodzi w lipcu 1997 roku, która nawiedziła Polskę Urząd Gminy Popów przekazał jednostce motopompę PO5. W 2002 roku jednostka wzbogaciła się o lekki samochód do ratownictwa technicznego SLRt Lublin. Podniosło to rangę i typ jednostki na S-2. Jednakże w niedalekiej przyszłości skasowano wysłużonego Stara 29 i obecnie Popów jest jednostką typu S-1. W roku 2007 część druhów odbyła kurs szeregowych OSP. Ponadto 3 druhów odbyło szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego co poszerzyło zakres działań możliwych do podjęcia przez OSP Popów. Na dzień dzisiejszy jednostka jest w fazie gruntownych przemian. Mamy w planach pozyskane nowoczesnego sprzętu ratowniczego oraz modernizację remizy.

 

 

 

Składy osobowe zarządu od roku 1987
(wg. wskazań Książki Pracy)

 

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 20.01.1987 powołano
zarząd w składzie:
 

Prezes:  Ceglarek Wacław
Wiceprezes Naczelnik:  Ceglarek Henryk
Wiceprezes:  Krawczyk Wiesław
Sekretarz:  Suchański Stanisław
Skarbnik:  Drzazga Mieczysław
Z-ca Naczelnika:  Krawczyk Wiesław
Członek:  Smolarek Kajetan

   Komisja Rewizyjna:

 Przewodniczący:  Hadaś Stefan
Z-ca Przewdn.: Jarzębski Aleksy
Sekretarz: Kleszcz Józef


Skład zarządu po wyborach w dniu 11.02.1989:

 Prezes:  Drzazga Mieczysław
Wiceprezes Naczelnik:  Ceglarek Henryk
Wiceprezes:  Krawczyk Wiesław
Sekretarz:  Hadaś Mieczysław
Skarbnik:  Suchański Stanisław
Członek:  Smolarek Kajetan

Komisja Rewizyjna

 Przewodniczący:  Hadaś Stefan
Z-ca Przewdn.: Jarzębski Aleksy
Sekretarz: Kleszcz Józef


Skład zarządu po wyborach w dniu 16.03.1991:

 Prezes:  Drzazga Mieczysław   (zmarł w grudniu 1991 i zastąpił go Kajetan Smolarek)
Wiceprezes Naczelnik:  Ceglarek Henryk
Wiceprezes:  Krawczyk Wiesław
Sekretarz:  Smolarek Kajetan
Skarbnik:  Suchański Stanisław
Gospodarz:  Ceglarek Zdzisław

  Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:  Hadaś Stefan
Z-ca Przewdn.: Jarzębski Aleksy
Sekretarz: Wrześniak Andrzej

 

 Skład zarządu po wyborach w 1996:

 Prezes:  Smolarek Kajetan
Wiceprezes Naczelnik:  Ceglarek Henryk
Wiceprezes:  Krawczyk Wiesław
Sekretarz:  Suchański Roman
Skarbnik:  Suchański Stanisław

 Komisja Rewizyjna:

 Przewodniczący:  Przygoda Jan
Z-ca Przewdn.: Psik Henryk
Sekretarz: Ceglarek Krzysztof

 
 
Skład zarządu po wyborach w dniu 13.01.2001:

Prezes:  Smolarek Kajetan
Wiceprezes Naczelnik:  Ceglarek Henryk
Wiceprezes:  Ceglarek Krzysztof
Sekretarz:  Miara Tomasz
Skarbnik:  Sieja Grzegorz
Z-ca Naczelnika:  Krawczyk Wiesław

   Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:  Przygoda Jan
Z-ca Przewdn.: Psik Henryk
Sekretarz:  Hadaś Dariusz


Skład zarządu po wyborach w dniu 05.03.2006:

 Prezes:  Suchański Roman
Wiceprezes Naczelnik:  Sieja Grzegorz
Sekretarz:  Janeczek Marcin
Skarbnik: Ceglarek Krzysztof
Gospodarz:  Psik Henryk

Komisja Rewizyjna:

 Przewodniczący:  Smolarek Kajetan
Z-ca Przewdn.:  Ceglarek Zdzisław
Sekretarz:  Ceglarek Heryk

 

W wyniku dymisji poprzedniego zarządu 30.06.2007 na nadzwyczajnym walnym zebraniu powołano zarząd w składzie:

 Prezes:  Tasarz Łukasz
Wiceprezes Naczelnik:  Stasiak Paweł
Sekretarz: Brzózka Dawid
Skarbnik:  Zabraniak Tomasz
Gospodarz:  Kleszcz Łukasz

 Komisja Rewizyjna:

 Przewodniczący:  Smolarek Kajetan
Z-ca Przewdn.:  Ceglarek Zdzisław
Sekretarz:  Ceglarek Heryk

 
STARE ZDJĘCIA

Gminne zawody Pożarnicze w Popowie, czerwiec 1956rZjazd zarządu  gminnego w Popowie , 1973rZjazd zarządu gminnego w Popowie,1973rManewry gminne w Popowie, na zdjęciu Popów i Rębielice.Zawody powiatowe w Ostrowach.


Komendant gminny Kajetan Smolarek prowadzi uroczystości w Wąsoszu, 2002r.
 
 
Reklama
 
 
!!! TELEFONY ALARMOWE !!!

• 999: Pogotowie

• 998: Straż Pożarna

• 997: Policja

• 994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

• 993: Pogotowie Ciepłownicze

• 992: Pogotowie Gazowe

• 991: Pogotowie Energetyczne

• 988: Telefon Zaufania

• 986: Straż miejska

• 981: Pomoc drogowa
 
Odwiedziło nas już 77751 odwiedzający (252492 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=